De 17-årige

Fra d. 1. januar 2017 bliver det nu muligt at tage kørekort (kategori B) allerede som 17-årig.
Som 17-årig skal du igennem nøjagtig den samme undervisning for at få kørekort, som de +18-årige skal i dag. Den store forskel er bare, at du ikke må køre bilen alene, før du er fyldt 18 år, men skal have en voksen ledsager med.
Det er den 17-årig, som er ansvarlig for kørslen og at trafikreglerne bliver overholdt, men den voksne ledsager skal selv kunne overtage rettet når som helst.

  1. Reglerne for de 17-årige ser ud som følgende: 
  2. 17-årige billister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst 10 års erfaring som billist.
  3. Den voksen ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode.
  4. Den voksen ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må således ikke være påvirket af alkohol eller euroforiserende stoffer. 
  5. 17-årige skal, lige som 18-årige skal i dag, have bestået både terori og praksis, inden kørekortet udleveres
  6. Man kan påbegynde kørekortundervisningen 3 måneder før, man fylder 17 år.